Prudential. 2017
Prudential. 2017|75x52cm. Słynny niebotyk w swoim śródmiejskim kontekście. Budynek z narożną wieżyczką to przedwojenna kamienica hr. Ostrowskiego spod adresu Mazowiecka 1. Na dalszych planach widzimy kościół św. Krzyża, Wisłę oraz zielony praski brzeg z sylwetą kościoła św. Floriana.