Archikatedra barokowa. 2017
Archikatedra barokowa. 2017|75x52cm. Jeden z przystanków na trasie kolejnych przemian najważniejszego warszawskiego kościoła. Renesansowy szczyt na gotyckim kościele jest istotny o tyle, że w powojennych projektach Jana Zachwatowicza taka koncepcja odbudowy była długo rozważanym rozwiązaniem, zrozumiałym o tyle, że zachowały się materiały dokumentujące ten etap historii kościoła. Finalnie Zachwatowicz zdecydował się na szczyt gotycki będący jednak jedynie luźnymi rozważaniami na temat tego jak kościół mógł wyglądać w średniowieczu.