Muranów. 2016
Muranów. 2016|75x52cm. Symboliczny i harmonijny zielony Muranów najpełniejsze wrażenie robi z góry.