Kredytowa 3. 2016
Kredytowa 3. 2016|75x52cm. Kamienica tak potężna i monumentalna jakby wykuta z kamiennych bloków… a na nich miejski gwar, życie i zabawa.