Rynek. 2015
Rynek. 2015|75x110cm. Rynek warszawskiego Starego Miasta z ratuszem rozebranym w 1817 roku.