Archikatedra 1837-1903. 2015
Archikatedra 1837-1903. 2015|75x52cm. Jeden z przystanków na trasie częstych przeobrażeń warszawskiej Archikatedry. Tu w swej neogotyckiej wersji, przed zmianami z 1903 roku.