Oranowski house. 2015
Oranowski house. 2015|75x52cm.